SCHLEICH
 
 
WORLD OF NATURE
 

Deze website toont Valinor's Schleich collectie: onze verzameling van miniaturen die onder de merknaam Schleich® binnen het concept "World of Nature" zijn uitgebracht.

 
 
     
   

Series

De dierfiguren die Schleich in de "World of Nature" uitbrengt, zijn per 2010 in nog maar twee series verdeeld: farm life en wild life. Daarbinnen zijn sub-series aangebracht: in wild life gebaseerd op de habitat van de dieren, en in farm life op diergroep.

Sub-series wild life:

 • Afrika
 • Amerika
 • Azië en Australië
 • Europa
 • Noord- en Zuidpool
 • oceaan

Sub-series farm life:

 • boerderijdieren
 • paarden
 • honden
 • kleine huisdieren

Oorspronkelijk kent Schleich echter een veel groter aantal verschillende series dan de huidige twee, waarbinnen ook nogal eens overlapping van diersoorten optrad.

Veel verzamelaars, waaronder wij, verzamelden per serie. Daarom geven wij hieronder een overzicht van de verschillende series binnen de "World of Nature" zoals die tot 2010 in de Schleich verzamelcatalogi zijn aangegeven.

Tot 2010: serie-soorten

Tot 2010 heeft Schleich 11 dierseries binnen de "World of Nature" uitgebracht. Iedere serie viel onder een van de 3 serie-soorten: speelserie, verzamelserie of dierserie.

Speelseries:

 • farm life (sinds 1984)
 • wild life (sinds 1989)
 • bosdieren (sinds 1991, per 2010 opgegaan in de serie wild life, sub-serie Europa of Amerika)

Verzamelseries (op schaal):

 • rashonden 1:12 (sinds 1994, per 2010 opgegaan in de serie farm life, sub-serie honden)
 • zeedieren 1:32 (sinds 1996, de modellen zijn nog van 2010 t/m 2012 verdergegaan in de serie wild life als start van de sub-serie oceaan - behalve de walrus 16080, die is verhuisd naar de sub-serie Noord- en Zuidpool en na 2010 uit de collectie gegaan)
 • raskatten 1:8 (1997 t/m 2003)
 • roofvogels 1:8 (1999 t/m 2003)
 • koraalvissen 1:3 (2001 t/m 2002)

Dierseries:

 • huisdieren (sinds 2002, per 2010 verdergegaan in de serie farm life als de sub-serie kleine huisdieren)
 • dierkinderen (2004 t/m 2005)
 • zeedieren (2005 t/m 2008)

De serie-soort bepaalde mede de relatieve grootte van de modellen. Zo zijn de modellen in de dierseries niet in verhouding tot die in de speelseries. De enige series waarbinnen de modellen consequent op schaal zijn vervaardigd zijn de verzamelseries.

Speciale series

Voordat de eerste farm life, wild life modellen en hun opvolgers bestonden, maakte Schleich al diermodellen in o.a. de series Classics, Authentics en Mini's.

Hiernaast heeft Schleich ook nog een aantal speciaalseries op schaal in hun catalogi opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Monterey Bay Aquarium collectie, de Carnegie collectie, The Vanishing Wild, en de collectie Paarden 1:18 door Ingo Koblischek.

Ook zijn er in de Schleich winkelcatalogi dierseries gepubliceerd die niet door Schleich gemaakt werden maar door een derde - een voorbeeld daarvan is de (door AAA geproduceerde) serie Zeedieren 16000, die veel lijkt op de latere Schleich verzamelserie Zeedieren 1:32.

Deze series vallen echter niet binnen het reguliere bestek van de Schleich "World of Nature" en daarmee ook buiten onze verzameling en deze website.